Biuro Rachunkowe Małgorzata Rzepecka - Matros


Biuro Rachunkowe Małgorzata Rzepecka-Matros specjalizuje się w obsłudze księgowej średnich i małych przedsiębiorstw. Dzięki nam Twoja firma może zminimalizować koszty i bezpiecznie funkcjonować w gąszczu zawiłych przepisów podatkowych.

Biuro posiada własny transport i sprzęt mobilny, dlatego nie musisz przyjeżdżać do nas - my dojedziemy do Ciebie. Naszym celem jest abyś swój cenny czas mógł maksymalnie wykorzystać na sprawy ściśle zwiazane z twoją działalnością.

Usługi

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych w zakres których wchodzi:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • przygotowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb klienta
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale dla jednostek zobligowanych do ich przygotowania sporządzanie przelewów dot. należności publiczno-prawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań

Obsługa kadrowo-płacowa w zakres której wchodzi:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie list płac, oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła
 • wykonywanie wszystkich czynności związanych z rejestracją i bieżącą obsługą kadrowo – płacową zapewniającą prawidłowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie deklaracji do ZUS oraz Urzędów Skarbowych
 • rozliczenia roczne pracowników(PIT)
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach dla pracowników
 • inne usługi, według uzgodnień z danym klientem

Przydatne informacje

 • Sejm RP
  Zbiór obowiązujących przepisów. Wszystkie akty prawne uchwalone przez Sejm.

 • Ministerstwo Finansów
  Formularze podatkowe, system podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne.

 • ZUS
  Aktualne wskaźniki, akty prawne, zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualna wersja programu Płatnik.

 • PIP
  Strona Państwowej Inspekcji Pracy

Dojazd

Kontakt

Biuro Rachunkowe
Małgorzata Rzepecka-Matros

Ul. Armii Krajowej 44/41
94-046 Łódź

Ul. Pienista 51B/30
94-109 Łódź

+48 694 818 727

@: mmatros2@gmail.com